KONCERT KOŁA ŚPIEWU LUTNIA, CHÓRU SENIOR ORAZ ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO WRZOS.