PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
PODDZIAŁANIE: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Dofinansowanie pod nazwą „Kompleksowe wyposażenie budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej”

Wartość projektu: 1.034.903.19 zł
Kwota przyznanej pomocy: 658 508,00 zł

Skip to content