Zespół Śpiewaczy Wrzos

Zespół powstał w 1997 roku. Przez cały okres członkowie intensywnie pracują rozwijając swoje śpiewacze umiejętności. W naszej pracy ważny jest nie tylko dobór odpowiedniego repertuaru, ale także zwracamy uwagę na emisję głosu i harmonię muzyczną. Duże zainteresowanie członków zespołu wzbudza piękno muzyki ludowej. Kierownik zespołu Marian Tęgi dba aby śpiewane pieśni były urzekające i ujmujące, przepełnione atmosferą dawnych lat. Dla wszystkich członków zespołu niezwykle ważne jest ocalenie „muzycznej historii” naszego regionu. W swej pracy chcemy przede wszystkim ocalić od zapomnienia kąkolewkie pieśni, przyśpiewki, zwyczaje i obyczaje ludowe.

W swym repertuarze mamy pieśni ludowe, patriotyczne, kościelne, zapomniane i mało znane kolędy. Czynnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach na terenie gminy oraz powiatu. W 2004 r. członkinie zespołu odrestaurowały przy pomocy M-GOK w Osiecznej stroje ludowe. Stroje te prezentujemy na dożynkach. Korzystamy z zaproszeń sąsiadujących miejscowości gdzie przedstawiamy obrzędy dożynkowe z końca XIX wieku. Zapraszamy chętnych na próby w każdy wtorek o godzinie 17.00 w Sali Domu Strażaka w Kąkolewie.

Skip to content