Chór Lutnia

Jeszcze w czasach pruskich – w 1906 roku – zawiązało się w mieście koło śpiewu, które otrzymało nazwę “Towarzystwo Śpiewaków Polskich “Lutnia” w Osiecznej”. Później w czasach polskich nazwę zmieniono na Koło Śpiewu “Lutnia”. Działalność chóru można podzielić na trzy etapy: na okres zaboru pruskiego (1906-1918), Polski międzywojennej (1920-1939) i po II wojnie światowej (od 1945 r.). Głównym celem chóru było pielęgnowanie pieśni polskiej. Początkowo był to chór męski, a później mieszany. Chór uświetniał swoimi występami lokalne uroczystości świeckie i kościelne. Śpiewacy organizowali też wieczorki towarzyskie, wycieczki w najbliższą okolicę i wystawili własnymi siłami szereg przedstawień amatorskich dla mieszkańców Osiecznej. W dniu 29 kwietnia 1945 roku, chór rozpoczął działalność ponownie. Liczba członków chóru szybko zaczęła się powiększać i osiągnęła ponad 100 osób. Chór uświetniał swoimi występami lokalne uroczystości świeckie i kościelne, zdobywał wysokie lokaty na zjazdach śpiewaczych. Razem z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej koncertował w szeregu miejscowości powiatu leszczyńskiego. W latach sześćdziesiątych sytuacja w Kole zaczęła się pogarszać. Śpiewacy nie mieli świetlicy ani dyrygenta. Z tych powodów jak i ogólnej atmosfery, działalność chóru została w 1969 roku zawieszona. Reaktywacja “Lutni” miała miejsce w 1991 roku. Chór po tak długiej przerwie prężnie przystąpił do działalności artystycznej. Z inicjatywy “Lutni” odnowiono niegdyś hucznie obchodzoną “Noc Świętojańską”. W chwili obecnej do chóru “Lutnia” należy ponad trzydzieści osób. W swym dorobku artystycznym mają: pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, biesiadne oraz pieśni kompozytorów polskich. “Lutnia” i jej działalność na stale wyryta jest w historii zarówno Osiecznej jak i amatorskiego ruchu muzycznego.

Skip to content